942 235507

942 235507

HORARIOS

HORARIO DE MADRUGADORES

De 7:45 a 9:15


HORARIO DE CLASES

ESO de 8:20 a 14.20

PRIMARIA de 9:15 a 14:15

INFANTIL de 9:15 a 14:15


HORARIO DE COMEDOR

De 14:15 a 16:00


HORARIOS DE ESCUELAS/TALLERES

De 16:00 a 17:00


HORARIO DE DEPORTES

De 17:00 a 19:00